MENU...

Wnioski akredytacyjne

Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją zarządu Towarzystwa Hokejowego Unia Oświęcim i spółki Oświęcimski Sport na podstawie wypełnionych formularzy akredytacyjnych zgodnych ze wzorem.

Wzór wniosku akredytacyjnego umieszczony jest poniżej.

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

1. Do bezpośrednich wypowiedzi na tematy organizacyjne związane z klubem upoważnieni są jedynie członkowie zarządu. W przypadku najważniejszych kwestii zarząd będzie publikował stosowne oświadczenia na oficjalnej stronie internetowej klubu lub będzie przesyłał je do bazy zarejestrowanych dziennikarzy.

2. Zawodnicy i przedstawiciele sztabu szkoleniowego mają obowiązek udzielania wywiadów (w szczególności wywiadów telewizyjnych) w oficjalnych strojach klubowych, eksponujących herb klubu i sponsorów oraz na tle ścianki reklamowej. Istnieje możliwość realizacji wywiadów telewizyjnych na tle innych obiektów po uprzednim uzyskaniu zgody od zarządu klubu.

3. Klub zastrzega sobie prawo do autoryzacji wybranych materiałów dziennikarskich realizowanych z pracownikami klubu.

4. Rodzaje akredytacji:

– sezonowe – na wszystkie mecze drużyny Re-Plast Unii Oświęcim rozgrywane na terenie Hali Lodowej MOSiR, w ramach rozgrywek Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2022/2023. Wypełnione wnioski o akredytacje złożone do dnia 7 września 2023 na stosownych formularzach zostaną rozpatrzone do dnia 8 września 2023.

– jednorazowe – na jeden konkretny mecz drużyny przyjmowane będą najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem meczu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sektorze prasowym (6) każda redakcja będzie mogła starać się maksymalnie o jedną akredytację prasową. Pierwszeństwo mają dotychczasowi partnerzy medialni klubu, redakcje ogólnopolskie oraz lokalne.

PRAWA I OBOWIĄZKI W RAMACH AKREDYTACJI

1. Akredytacje będzie można odbierać:

– sezonowe – w godzinach funkcjonowania biura Re-Plast Unia Oświęcim przy ulicy Chemików 4 lub w dniu meczów na godzinę przed jego rozpoczęciem – po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem akredytacji i podpisaniu odbioru.

– jednorazowe – w dniu meczu, na który przyznana zostanie akredytacja, na godzinę przed jego rozpoczęciem po potwierdzeniu znajomości regulaminu akredytacji i potwierdzeniu odbioru.

2. Akredytacje wydawane są na podstawie ważnych legitymacji prasowych.

3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. Redakcji, która przekazała akredytację osobie nieupoważnionej, cofnięty zostanie wstęp na mecze do odwołania.

4. Akredytacja prasowa upoważnia do wstępu na miejsca przeznaczone dla prasy, na sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich oraz do sali konferencyjnej.

5. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych, organizatorów oraz obsługi.

6. W trakcie meczów hokejowych fotoreporterzy mogą przebywać w wyznaczonych dla nich miejscach.

7. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na stadionie, w tym – w szczególności – Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Hali Lodowej .

8. Ubiegający się o akredytację przedstawiciele mediów zobowiązani są wyrazić zgodę na przetwarzanie przez klub danych osobowych w ramach procesu akredytacyjnego.

9. Posiadacz akredytacji wyraża również zgodę na udostępnienie i wykorzystywanie materiałów z imprez, i z udziałem zawodników Re-Plast Unii Oświęcim do celów marketingowo-reklamowych na rzecz klubu i podmiotów z nim współpracujących.

10. Zarząd ma prawo nieprzyznania akredytacji bez podania przyczyny.

11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Koszt wyrobienia kolejnych duplikatów wynosi 100 złotych.

12. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.

13. Zarząd ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.

14. Prowadzenie relacji na żywo z imprez organizowanych i z uczestnictwem Re-Plast Unii Oświęcim jest zabronione w każdej formie. W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie specjalnej zgody. Niezastosowanie się do tych wytycznych powoduje automatyczne cofnięcie akredytacji i konieczność natychmiastowego opuszczenia Hali Lodowej.

Sponsorzy i partnerzy...

Zobacz wszystkich...

TABELA WYNIKÓW EKSTRALIGI...

LP.ZESPÓŁMPKTBZBS
1.GKS Katowice4093155100
2.Re-Plast Unia Oświęcim 4082164108
3.GKS Tychy407912492
4.JKH GKS Jastrzębie4072150113
5.KH Energa Toruń4052116128
6.Comarch Cracovia4050123149
7.PZU Podhale Nowy Targ 4050136147
8.Zagłębie Sosnowiec4046113129
9.Marma Ciarko STS Sanok401667182

NAJBLIŻSZY MECZ...

14 kwietnia 2024 | 20:30

GKS Katowice
Re-Plast Unia Oświęcim

Kontakt...

Klub Hokejowy
Unia Oświęcim

ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim

tel. +48 33 841 45 06
mail: unia@hokej.pl

Napisz do nas...

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.