Nik Zupančič
 – I trener


Krzysztof Majkowski
– asystent trenera


Mirosław Zając
– trener odnowy biologicznej


Anna Bieniec
– trener przygotowania motorycznego


Krzysztof Jarosz
– kierownik techniczny