Ceny biletów na sezon 2023/2024

Normalny – 25 zł
Dzieci i młodzież /Emeryci i renciści >65 lat * – 20 zł
Dzieci do lat 6 – 0 zł

Dziennikarze** – 0 zł
Sparingi*** – 15 zł

Ceny karnetów na sezon 2023/2024 wynoszą :
 
Normalny – 400 zł
Ulgowy – 300 zł
 

*) wyłącznie na podstawie legitymacji
**) wyłącznie na podstawie akredytacji
***) na sparingi nie ma zniżek, obowiązuje wszystkich cena 15 zł.