Re-Plast Unia wspiera Eliezera Sherbatova

Oświadczamy, że jesteśmy głęboko zasmuceni i dotknięci medialnymi oskarżeniami wobec izraelskiego zawodnika Eliezera Sherbatova, który niedawno dołączył do naszej drużyny.

Pragniemy przypomnieć, że przed tragedią II Wojny Światowej, Holokaustu i Auschwitz, miasto Oświęcim było przez 400 lat domem dla społeczności żydowskiej. Żydowscy oświęcimianie mieli ogromny udział w rozwoju miasta nazywanego przez siebie „Oszpicin” (hebr. goście), a w okresie międzywojennym istniała tu także żydowska drużyna piłki nożnej „Kadima” (hebr. naprzód). W 1939 roku Żydzi stanowili 60% mieszkańców Oświęcimia. Gdy na początku września 1939 r. Niemcy zajęli Oświęcim, przemianowali nazwę miasta na Auschwitz i wprowadzili terror wobec jego wszystkich mieszkańców. W wyniku niemieckiego ludobójstwa życie stracili prawie wszyscy oświęcimscy Żydzi.

Jednocześnie nie wolno zapomnieć, że katoliccy oświęcimianie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości również byli ofiarami brutalnego terroru, przesiedleń i deportacji do obozu Auschwitz, gdzie tracili zdrowie i życie. Sugerowanie jakoby katoliccy oświęcimianie lub ich dzisiejsi potomkowie byli rzekomo współodpowiedzialni za prowadzenie niemieckiego obozu Auschwitz jest niezgodne z faktami, a do tego krzywdzące i niesprawiedliwe.

Dzisiejszy Oświęcim – Miasto Pokoju dba o swoje przedwojenne wielokulturowe dziedzictwo. W mieście istnieje Centrum Żydowskie, które odrestaurowało jedyną zachowaną od zniszczenia przedwojenną synagogę Chewra Lomdei Misznajot, prowadzi Muzeum Żydowskie oraz opiekuje się domem ostatniego żydowskiego oświęcimianina Szymona Klugera (1925-2000). Urząd Miasta Oświęcimia regularnie wspiera projekty dotyczące upamiętnienia oświęcimskich Żydów jak m.in. Park Pamięci Wielkiej Synagogi oraz programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych z Polski i zagranicy na temat uniwersalnych mechanizmów, które kiedyś doprowadziły do powstania niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz Birkenau i dziś nadal są obecne w naszych społeczeństwach.

Obecność izraelskiego zawodnika w Oświęcimiu pokazuje, że wbrew zbrodniczej ideologii III Rzeszy naród żydowski wciąż istnieje, a żydowscy zawodnicy mogą ponownie uczestniczyć w miejscowych rozgrywkach, podobnie jak przedwojenni oświęcimianie z Żydowskiego Klubu Sportowego Kadima Oświęcim.

Re-Plast Unia Oświęcim wyraża przekonanie, że sport powinien łączyć, a nie dzielić. W naszej szatni mamy zawodników narodowości polskiej, słoweńskiej, słowackiej, fińskiej, rosyjskiej, kanadyjskiej i izraelskiej, co świadczy o tym, że jesteśmy klubem nowoczesnym i przyjaznym wielu nacjom. W naszym zespole grają zawodnicy ze względu na poziom sportowy, a nie na pochodzenie czy narodowość.

W zaistniałej sytuacji udzielamy jednoznacznego wsparcia naszemu zawodnikowi i deklarujemy, że w przypadku podobnych sytuacji dotyczących któregokolwiek z naszych graczy, będziemy postępować podobnie. Nasz klub jest przekonany, że Eliezer swoimi występami sprawi naszym kibicom i mieszkańcom Oświęcim wiele radości.

A rabina Elchanana Poupko serdecznie zapraszamy na mecz naszej drużyny i lekcję historii.


Comments are closed.