Mecze PHL – najnowsze wytyczne

Najnowsze restrykcje wprowadzone przez polski rząd zmuszają kluby Polskiej Hokej Ligi do tego, aby odpowiednio zabezpieczyć uczestników imprez masowych. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi, które będą obowiązywały podczas spotkań rozgrywanych w Hali Lodowej przy Chemików 4.


Decyzją rządu od 15 grudnia hokejowe hale będą mogły być wypełnione jedynie w 30 procentach. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Nowe wytyczne będą obowiązywać już od najbliższego meczu z GKS-em Katowice, który odbędzie się w piątek 17 grudnia.

1. Zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w meczach PHL, które rozgrywane będą na lodowisku w Oświęcimiu, będą mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające unijny certyfikat COVID-19.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów do limitu 30 procent przeznaczonego dla osób niezaszczepionych nie będą wliczane osoby, które będą posiadać jedno z poniższych zaświadczeń:

– certyfikat poświadczający szczepienie przeciwko COVID-19

– test COVID-19 wykonany nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem meczu w upoważnionym laboratorium

– certyfikat poświadczający wyzdrowienie po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

3. Zaszczepiony uczestnik meczu powinien okazać kod QR w strefie kontroli przy wejściu na obiekt lodowiska.

4. Osoby, które nie będą posiadały jednego z zaświadczeń wymienionych w pkt 2. lub odmówią podania informacji, będą zaliczane do obowiązującego limitu osób niezaszczepionych, które mogą uczestniczyć w wydarzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów.

5. W momencie kiedy limit zostanie wyczerpany, na obiekt będą mogły wejść tylko osoby, które okażą jedno ze zaświadczeń (pkt. 2).

6. Osoby przebywające na obiekcie mają obowiązek noszenia maseczek oraz zachowania dystansu społecznego i częstej dezynfekcji rąk. Osoby bez maseczek nie zostaną wpuszczone na obiekt.

7. Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo uczestników, zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletów przez Internet na stronie www.biletynahokej.pl

8. Aby zapobiec kolejkom przed kasami w dniu meczu, organizator wznawia sprzedaż biletów w sekretariacie klubu.

9. Osoba kupująca bilet jest zobowiązana wypełnić oświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19. Jego wzór umieścimy na łamach oficjalnej strony klubu w kolejnym komunikacie.


Comments are closed.