MENU...

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Oświęcimski Sport S.A. w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Chemików 4, 32-600 Oświęcim, kontakt 33 841 45 06; e- mail: unia@hokej.pl

2. Dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa od 25.05.2022 br. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: tomaszgryzowski@outlook.com

3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych spółki Oświęcimski Sport S.A. w Oświęcimiu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zadań statutowych, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe min. przetwarzane w celach statystycznych, rozliczeniowych, podatkowych, archiwizacyjnych lub w celach dochodzenia roszczeń. Dane zgromadzone w związku z realizowaniem zadań statutowych są przechowywane przez okres 3 lat, po zakończeniu realizowania zadań. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7. Wyrażoną zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody

7. Posiada Pani/Pan także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nieudostępnienia nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych z realizowaniem działalności statutowej świadczonej przez Oświęcimski Sport S.A. w Oświęcimiu. Bez podania danych osobowych Oświęcimski Sport S.A. nie może wykonywać działalności statutowej. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, w tym nie wyrażenie zgody nie ma wpływu na sposób realizacji innych celów przetwarzania.

9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
(w tym w formie profilowania).

Sponsorzy i partnerzy...

Zobacz wszystkich...

TABELA WYNIKÓW EKSTRALIGI...

LP.ZESPÓŁMPKTBZBS
1.GKS Katowice4093155100
2.Re-Plast Unia Oświęcim 4082164108
3.GKS Tychy407912492
4.JKH GKS Jastrzębie4072150113
5.KH Energa Toruń4052116128
6.Comarch Cracovia4050123149
7.PZU Podhale Nowy Targ 4050136147
8.Zagłębie Sosnowiec4046113129
9.Marma Ciarko STS Sanok401667182

NAJBLIŻSZY MECZ...

14 kwietnia 2024 | 20:30

GKS Katowice
Re-Plast Unia Oświęcim

Kontakt...

Klub Hokejowy
Unia Oświęcim

ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim

tel. +48 33 841 45 06
mail: unia@hokej.pl

Napisz do nas...

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.