glowny partner

Ceny biletów na sezon 2016/2017

Normalny

13 zł

Emeryci / Renciści >60 lat *

9 zł

Dzieci do 13 lat- bilet szkolny **

5zł

Kobiety

9 zł

Uczniowie, studenci<26*

9 zł

Dzieci do lat 6

0 zł

Dziennikarze***

0 zł

Sparingi****

5 zł

 

*) wyłącznie na podstawie legitymacji    
**) wyłącznie na podstawie legitymacji, z dorosłym opiekunem (opiekunowi przysługuje bilet ulgowy, 1 opiekun jednorazowo może wprowadzić max3 dzieci)       
***) wyłącznie na podstawie akredytacji
****) na sparingi nie ma zniżek, obowiązuje wszystkich cena 5 zł.

Uwaga: dziecko, które otrzymało bilet bezpłatny może wejść wyłącznie z opiekunem prawnym
, tj rodzice lub dziadkowie.