Spiszmy się, bo liczymy się dla Polski!

Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny  Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania  strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. 

  • Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą  statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

  • Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. 

  • Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy  i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu  22 279 99 99

  • Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi. 

  • Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl


Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski! 

Comments are closed.