informacja

Jak co roku przypominamy wszystkim członkom TH o konieczności opłacenia składek członkowskich TH UNIA OŚWIĘCIM. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia roczna składka wynosi 60 zł. Wpłat można dokonywać na konto TH UNIA nr: 15 1240 4155 1111 0010 7057 1182. 

Zarząd TH UNIA.