informacja

W dniu 13 czerwca odbyło się Walne Zebranie członków TH Unia Oświęcim, na którym przyjęto Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Udzielono także absolutorium wszystkim Członkom Zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w roku 2016 oraz Członkom Komisji Rewizyjnej.

W związku z wcześniejszą rezygnacją Ryszarda Skórki ze stanowiska Prezesa Zarządu, Walne Zebranie wybrało nową Prezes Zarządu, panią Bożenę Fraś. Ponieważ również swoje rezygnacje zgłosili panowie Bogdan Połącarz oraz Maciej Stanek, Zarząd uzupełniono o nowego Członka, pana Mirosława Zająca.

Tak więc od 13 czerwca Zarząd TH Unia Oświęcim przedstawia się następująco:

Bożena Fraś - Prezes Zarządu

Ryszard Skórka - Wiceprezes Zarządu
Ryszard Kowalówka - Wiceprezes Zarządu

Witold Augustyn - Członek Zarządu, Skarbnik
Tyberiusz Kornas - Członek Zarządu, Sekretarz
Mirosław Witek - Członek Zarządu
Mirosław Zając - Członek Zarządu