informacja

Uprzejmie informujemy, iż z powodów osobistych Pan Ryszard Skórka zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Pan Ryszard Skórka pozostaje nadal Członkiem Zarządu. Wybór nowego Prezesa Zarządu zostanie dokonany podczas najbliższego Walnego Zebrania Członków. Dziękujemy serdecznie ustępującemu Prezesowi za wielkie zaangażowanie w prowadzenie naszego klubu i liczymy nadal na dobrą współpracę.